default article photo
August 30, 2010, 11:03 am

Cricks artiklar finns snart online

Den kanske mest kända vetenskapliga artikeln, Watson och Cricks Nature-artikel från 1953 som beskriver DNA:s struktur, kommer snart finnas tillgänglig online.

Vad har upptäckts?

Den molekylära strukturen för DNA, eller med andra ord, vad DNA-molekylen är gjord av och hur den sätts samman till den fantastiska dubbelhelix som vi är bekanta med idag. DNA består av nukleotider som sitter ihop i en lång kedja, eller sträng, med hjälp av starka kovalenta bindningar (så att kedjan inte går sönder så lätt). Två av dessa kedjor utgör tillsammans "dubbelhelixen".

Varje nukleotid består av en sockermolekyl som kallas deoxyribos, som sitter ihop med en fosfatgrupp och en kvävebas. Kvävebasen kan vara Adenin (A) eller Guanin (G) - dessa kallas puriner - eller Tymin (T) eller Cytosin (C) - som kallas pyrimidiner.

Nukleotiderna sitter ihop genom att fosfatgruppen i en nukleotid sitter ihop med deoxyribosen i nästa nukleotid. Nukleotiderna i en DNA-sträng sitter ihop med nukleotiderna i den andra strängen med hjälp av vätebindningar. A paras ihop med T och G paras ihop med C. Detta kallas "komplementär basparning" och det är så strängarna håller ihop. 

Hur?

Detaljerade mätningar på den övergripande strukturen hos DNA-helixen gjordes med hjälp av röntgenkristallografi av Rosalind Franklin och Maurice Wilkins.

Genom att använda dessa övergripande dimensioner, samt mer data från Chargaff som visade att proportionerna puriner (A och G) var samma som proportionerna pyrimidiner (T och C), så byggde Watson och Crick molekylmodeller, som ett jättestort 3D-pussel, för att klura ut strukturen för DNA.

Varför är det viktigt?

Att känna till strukturen för DNA gav ledtrådar till hur molekylen kunde kopiera sig själv - reproduceras - och ge en exakt kopia av den genetiska information som finns i dess sekvens till en ny cell. 

Strängarna går isär som ett blixtlås genom att de svaga vätebindningarna mellan dem bryts - sedan kan varje sträng kopieras genom komplementär basparning. Resultatet? Två DNA-molekyler där det förut bara fanns en!

Det är det som är viktigt!!! Hur vi, och andra levande organismer, reproduceras!

Se själv hur nyheten publicerades av BBC 1953.

 

Se även

Genome
4.058825
Ditt betyg: Ingen Medel: 4.1 (17 röster)
Video
Att läsa varenda bokstav i de intruktioner som finns i människans gener är ett av de mest fascinerande samarbetsprojekten som åstadkommits av forskare från...
A (not so serious) introduction to an X-ray diffractometer
3.642855
Ditt betyg: Ingen Medel: 3.6 (14 röster)
Video
Hur kan vi avgöra stora molekylers struktur? Några unga forskare visar instrumentet som de använder för att göra röntgenkristallografi, på ett mycket...
genes3
5
Ditt betyg: Ingen Medel: 5 (2 röster)
Nyheter
The human genome is all the DNA in each cell of our body - it holds the instructions for cells to grow and specialise until the many cells become... a human! So imagine how useful it...